loader image
Select Page

අසරණ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ/සපත්තු ලබා දෙමින් පුතණුවන්ගේ සහ තමන්ගේ උපන්දිනය සැමරූ ෆේස්බුක් මිතුරිය

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Dilinika Chayangani අක්කා ඇගේ සහ ඇගේ ආදරණීය පුතනුවන් Maneth Shamilka de Silvia පුතාගේ...

🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා අභයදානය ලද දඟකාරයෝ | ජීවත් වීමට වරම් ලද එළුවන් සහ එළු කොටුව – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

අපි කලින් බේරගත්ත සත්තු ඉන්න එළුකොටුවට මේ සත්තුන්ව දානකොට පොඩි පොඩි වලි ඇති වුණා. ගොඩක්ම ඉතිං පිරිමි එළුවා තමා. හැබැයි...

🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා නිදහසේ ජීවිත ගෙවන්නට අවස්ථාව ලද අසරණ සතුන් | එළුවන් ප්‍රවාහනය – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

අපට දෙවෙනි අවස්ථාවටත් අවස්ථාව ලැබුණා අසරණ සතුන් කිහිප දෙනෙක්ගේ ජීවිත බේරගන්න. අපිටම කියලා එලු කොටුවක් දැන් අපගේ අභය...

දියණියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අසරණ පවුල් කිහිපයකට වියළි ආහාර පරිත්‍යාග කිරීම

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Sandamali Attale අක්කාගේ සහෝදරයාගේ ආදරණීය දියණිය Menudi Attale දුවගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන්...

නීරෝගී අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරියන් තිදෙනා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වීරකැටිය (Project Water)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, විරකැටිය, කැප්පිටියාව කණිෂ්ඨ පාසල කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත දරුවන් ඉගෙන ගන්නා දුෂ්කර...

අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වළස්මුල්ල (Project Water)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වළස්මුල්ල, අතුබොදේ පාසල කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත දරුවන් ඉගෙන ගන්නා දුෂ්කර පාසලක්....

අඩුපහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයකට ජල පෙරණයක් (RO Water Filter) පූජා කල ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ

Project Water | Water for Temples වාඩිය, ඉහළ බෙලිගල්ල "සුදස්සනාරාමය පන්සල" කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත...

අසරණ පවුල් කිහිපයකට පිහිට වී පරලෝ සැපත් මෑණියන්ට/පියාණන්ට සහ සහෝදරියට පිං අනුමෝදන් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Sudu Yamu අක්කාගේ පරළෝ සැපත් ඇගේ ආදරණීය මව, පියා සහ සහෝදරිය සිහිපත් කරමින් අසරණ පවුල් දෙකකට...

පියාණන්ට පිං පිණිස වැඩිහිටියන්ට වියළි ආහාර පාර්සලයක් පරිත්‍යාග කිරීම සහ වස්ත්‍ර දානයක් සිදු කිරීම

එන්. එම් සංජු අක්කාගේ ආදරණීය පියාණන් N.M. Aberathna Banda මහතා මෙලොවින් සමුඅරන් 2019-10-17 වෙනි දිනට වසර තුනක්...

දරුවෝ දෙදෙනෙක් සමඟ තනිවු මවක් සිටින අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

මේ අසරණ පවුල ඉන්නේ වීරවිල කිට්ටුව. දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ ඡායාරූප දැක්කහම ඔවුන්ගේ අසරණ භාවය...

SamajaSathkara Project Wall

අසරණ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ/සපත්තු ලබා දෙමින් පුතණුවන්ගේ සහ තමන්ගේ උපන්දිනය සැමරූ ෆේස්බුක් මිතුරිය

අසරණ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ/සපත්තු ලබා දෙමින් පුතණුවන්ගේ සහ තමන්ගේ උපන්දිනය සැමරූ ෆේස්බුක් මිතුරිය

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Dilinika Chayangani අක්කා ඇගේ සහ ඇගේ ආදරණීය පුතනුවන් Maneth Shamilka de Silvia පුතාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් උපන්දිනය වෙනුවෙන් දුෂ්කර ගම්වල වෙසෙන දරුවන්ට පාසල් උපකරණ සහ සපත්තු...

read more
🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා අභයදානය ලද දඟකාරයෝ | ජීවත් වීමට වරම් ලද එළුවන් සහ එළු කොටුව – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා අභයදානය ලද දඟකාරයෝ | ජීවත් වීමට වරම් ලද එළුවන් සහ එළු කොටුව – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

අපි කලින් බේරගත්ත සත්තු ඉන්න එළුකොටුවට මේ සත්තුන්ව දානකොට පොඩි පොඩි වලි ඇති වුණා. ගොඩක්ම ඉතිං පිරිමි එළුවා තමා. හැබැයි හැමෝගෙම නායිකාව, අම්මා වගේ ඉන්න පැටවු හම්බවෙන්න ඉන්න මහ එළිච්චි නිසා ටික...

read more
🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා නිදහසේ ජීවිත ගෙවන්නට අවස්ථාව ලද අසරණ සතුන් | එළුවන් ප්‍රවාහනය – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා නිදහසේ ජීවිත ගෙවන්නට අවස්ථාව ලද අසරණ සතුන් | එළුවන් ප්‍රවාහනය – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

අපට දෙවෙනි අවස්ථාවටත් අවස්ථාව ලැබුණා අසරණ සතුන් කිහිප දෙනෙක්ගේ ජීවිත බේරගන්න. අපිටම කියලා එලු කොටුවක් දැන් අපගේ අභය භූමිය තුල තිබෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නෑ, සතුන්ට ආරක්ෂාව තියෙනවා... ස්ථාන කිහිපයකින්...

read more
දියණියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අසරණ පවුල් කිහිපයකට වියළි ආහාර පරිත්‍යාග කිරීම

දියණියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අසරණ පවුල් කිහිපයකට වියළි ආහාර පරිත්‍යාග කිරීම

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Sandamali Attale අක්කාගේ සහෝදරයාගේ ආදරණීය දියණිය Menudi Attale දුවගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අක්කා පිංකමක් සිදුකලා. අද කාලයේ අනවශ්‍ය ලෙස මුදල් වියදම් කරමින් උපන් දින සාද පවත්වන...

read more
නීරෝගී අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරියන් තිදෙනා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වීරකැටිය (Project Water)

නීරෝගී අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරියන් තිදෙනා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වීරකැටිය (Project Water)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, විරකැටිය, කැප්පිටියාව කණිෂ්ඨ පාසල කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත දරුවන් ඉගෙන ගන්නා දුෂ්කර පාසලක්. දරුවන් 185ක් අධ්‍යාපනය ලබනවා. අඩු ආර්ථික හැකියාවක් ඇති මෙම අහිංසක දරුවන්ගේ...

read more
අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වළස්මුල්ල (Project Water)

අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වළස්මුල්ල (Project Water)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වළස්මුල්ල, අතුබොදේ පාසල කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත දරුවන් ඉගෙන ගන්නා දුෂ්කර පාසලක්. දරුවන් 308ක් අධ්‍යාපනය ලබනවා. අඩු ආර්ථික හැකියාවක් ඇති මෙම අහිංසක දරුවන්ගේ දෙමාපියන්...

read more
අඩුපහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයකට ජල පෙරණයක් (RO Water Filter) පූජා කල ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ

අඩුපහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයකට ජල පෙරණයක් (RO Water Filter) පූජා කල ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ

Project Water | Water for Temples වාඩිය, ඉහළ බෙලිගල්ල "සුදස්සනාරාමය පන්සල" කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයක්. ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියකින් තමයි ජලය ලැබෙන්නේ. එම ව්‍යාපෘතියට අයත් වතුර මෝටරයක්ද...

read more
අසරණ පවුල් කිහිපයකට පිහිට වී පරලෝ සැපත් මෑණියන්ට/පියාණන්ට සහ සහෝදරියට පිං අනුමෝදන් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

අසරණ පවුල් කිහිපයකට පිහිට වී පරලෝ සැපත් මෑණියන්ට/පියාණන්ට සහ සහෝදරියට පිං අනුමෝදන් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Sudu Yamu අක්කාගේ පරළෝ සැපත් ඇගේ ආදරණීය මව, පියා සහ සහෝදරිය සිහිපත් කරමින් අසරණ පවුල් දෙකකට වියළි ආහාර පරිත්‍යාග කලා. මිය පරලොව යන්නට යෙදුන මෑණියන්/පියාණන් වැනිම වූ තවත්...

read more
පියාණන්ට පිං පිණිස වැඩිහිටියන්ට වියළි ආහාර පාර්සලයක් පරිත්‍යාග කිරීම සහ වස්ත්‍ර දානයක් සිදු කිරීම

පියාණන්ට පිං පිණිස වැඩිහිටියන්ට වියළි ආහාර පාර්සලයක් පරිත්‍යාග කිරීම සහ වස්ත්‍ර දානයක් සිදු කිරීම

එන්. එම් සංජු අක්කාගේ ආදරණීය පියාණන් N.M. Aberathna Banda මහතා මෙලොවින් සමුඅරන් 2019-10-17 වෙනි දිනට වසර තුනක් සපැමිණීමට නිමිතිකොටගෙන අපි පියාණන්ට නිවන් සුවපතා කොටදෙණියාව සිදුකල සෙනෙහසේ චාරිකාවේදී...

read more
දරුවෝ දෙදෙනෙක් සමඟ තනිවු මවක් සිටින අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

දරුවෝ දෙදෙනෙක් සමඟ තනිවු මවක් සිටින අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

මේ අසරණ පවුල ඉන්නේ වීරවිල කිට්ටුව. දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ ඡායාරූප දැක්කහම ඔවුන්ගේ අසරණ භාවය පේනවා. කොළඹ - කතරගම පාර අයිනේ පොඩි පැලක් අටවගෙන මේ අය ඉන්නේ. දවල්ට පාර අයිනේ...

read more
දරුවෝ 7 දෙනෙක් සිටින අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

දරුවෝ 7 දෙනෙක් සිටින අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

මේ අසරණ පවුල ඉන්නේ වීරවිල, අග්බෝපුර. මව අසංකා (39), පියා සුගත් (40), අමිත් - මහණ වී ඇත (17), පියුමි (12), මලිඳු (9), රිද්මි (7), මතීශ (6), මිතිල (3 1/2). තාත්තා කුලීවැඩ කරලා තමයි මේ පවුල රැකගන්නේ....

read more
දරුවෝ 5 දෙනෙක් සමඟ ජීවිතය ගැටගහගන්න අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරා

දරුවෝ 5 දෙනෙක් සමඟ ජීවිතය ගැටගහගන්න අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරා

මේ පවුල ඉන්නේ මැදවච්චිය පාඩිග්ගම ගමේ. ගොඩාක් අසරණ පවුලක්. දරුවෝ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. ගොවිතැන් කරලා තමයි මේ පවුල රැකගන්නේ. දරුවන්ගේ පියා කේ. නන්දතිස්ස (50) මව දිනේෂා හේමන්ති (40) ප්‍රබෝධා (12 වසර), සජිත්...

read more
හරි හමන් ආහාරයක් ගත නොහැකිව රෝගීව සිටි (මුඛ හා කුර රෝගයෙන් පෙළෙන) ගවයින් කිහිපදෙනෙකුගේ කුසගින්න නිවූ ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ (තෙවන සහ සතරවන සතිය)

හරි හමන් ආහාරයක් ගත නොහැකිව රෝගීව සිටි (මුඛ හා කුර රෝගයෙන් පෙළෙන) ගවයින් කිහිපදෙනෙකුගේ කුසගින්න නිවූ ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ (තෙවන සහ සතරවන සතිය)

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරී යන මාරාන්තික මුඛ හා කුර රෝගය අපගේ හෙට්ටිපොළ පිහිටි "සමාජසත්කාර අභය භූමියේ" සත්වයින්ටද වැළඳුනා. රෝගය උත්සන්න වී ගවයින් 3 දෙනෙක් මරණයට පත්වුණා. අනෙක් සතුන්ටද ප්‍රතිකාර කලද...

read more
මුඛ හා කුර රෝගයෙන් පෙළෙන කුසගින්නේ මියදෙමින් සිටින ගවයින් කිහිපදෙනෙකුගේ කුසගින්න නිවූ ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ (පළවෙනි සහ දෙවෙනි සතිය)

මුඛ හා කුර රෝගයෙන් පෙළෙන කුසගින්නේ මියදෙමින් සිටින ගවයින් කිහිපදෙනෙකුගේ කුසගින්න නිවූ ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ (පළවෙනි සහ දෙවෙනි සතිය)

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පැතිරී යන මාරාන්තික මුඛ හා කුර රෝගය අපගේ හෙට්ටිපොළ පිහිටි "සමාජසත්කාර අභය භූමියේ" සත්වයින්ටද වැළඳුනා. රෝගය උත්සන්න වී ගවයින් 3 දෙනෙක් මරණයට පත්වුණා. අනෙක් සතුන්ටද ප්‍රතිකාර කලද...

read more
උපන්දිනය වෙනුවෙන් අසරණ පවුල් 50 වැඩි ප්‍රමාණයකට පිහිට වූ සුදර්ශි අක්කා.

උපන්දිනය වෙනුවෙන් අසරණ පවුල් 50 වැඩි ප්‍රමාණයකට පිහිට වූ සුදර්ශි අක්කා.

දීමෙහි අනුසස් අත්විදිමු. නිරන්තරයෙන් දානාදි පින්කම් කරමු. දානය යනු දීමයි. එනම් අත් හැරීමයි .මෙහි අනුසස් බොහෝ වෙති. මේ සියල්ලටම මනස මුල්වේ. "මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා - මනෝ සෙට්ඨා මනෝ මයා....." ලෝභ,ද්වේශ...

read more
වියපත් පියෙක්ට ඇස් කණ්නාඩි ලබා දී පියාණන්ට පිං පැමිණවූ සෙනෙහෙබර පුතණුවන් සහ දියණිය

වියපත් පියෙක්ට ඇස් කණ්නාඩි ලබා දී පියාණන්ට පිං පැමිණවූ සෙනෙහෙබර පුතණුවන් සහ දියණිය

මීට වසර 3කට පෙර මිය පරලොව යන්නට යෙදුනාවූ Sarathchandra Rajamuni මහතාගේ ආදරණීය පුතණුවන් Sathyajith Rajamuni අයියා සහ ආදරණීය ලේලිය Kushi Ratnayake විසින් ඔහු හට පිං පැමිණවීම උදෙසා පින්දහම් රාශියක්...

read more
සැමට ආශිර්වාද පතා රෝද පුටුවක් පරිත්‍යාග කල මිතුරෝ

සැමට ආශිර්වාද පතා රෝද පුටුවක් පරිත්‍යාග කල මිතුරෝ

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරෙක් වන Waruna Masinghe අයියත් ඔහුගේ මිතුරන් වන Ranga Kalupahana සහ Udayanga Vitharana (Batch mates from engineering faculty මොරටුව) එකතුව පිංකමක් කලා. ඒ තමයි ආබාධිත කාන්තාවකට රෝද...

read more
නීරෝගී සුව පතා අසරණ මවකට වාරුවක් වූ ෆේස්බුක් මිතුරා | Donating a Wheelchair (නැවත පරිත්‍යාග කිරීම)

නීරෝගී සුව පතා අසරණ මවකට වාරුවක් වූ ෆේස්බුක් මිතුරා | Donating a Wheelchair (නැවත පරිත්‍යාග කිරීම)

Kavindu De Costa මිතුරාට අවශ්‍ය වුණා අසරණ ආබාධිත වැඩිහිටියෙක්ට පිහිට වෙන්න. ඉතිං අපි සති කිහිපයකට කලින් මැදවච්චිය, ඇටඹගස්කඩ ඉන්න අවුරුදු 75ක් වයසැති ජී. කලුහාමි අම්මට රෝද පුටුවක් පරිත්‍යාග කලා. ඇය...

read more
පුංචි දියණියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් දරුවන්ට පාසල් උපකරණ පරිත්‍යාග කෙරූ සෙනෙහෙබර යුවල

පුංචි දියණියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් දරුවන්ට පාසල් උපකරණ පරිත්‍යාග කෙරූ සෙනෙහෙබර යුවල

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරෙක් වන Yudara Bernard Weerakoon අයියා සහ Lanka Ekanayake අක්කාට අවශ්‍ය වුණා ඔවුන්ගේ ආදරණීය දියණියගේ (ආන්යා ඇව්රිල් වීරකෝන්) 3වැනි උපන්දිනය සමරමින් අසරණ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ...

read more
අලුත් අවුරුද්දේ අසරණ පවුල් වලට අවුරුදු අරන් ගිය සෙනෙහෙබර ෆේස්බුක් මිතුරා (සමාජසත්කාර අවුරුදු නෑගම් 2019)

අලුත් අවුරුද්දේ අසරණ පවුල් වලට අවුරුදු අරන් ගිය සෙනෙහෙබර ෆේස්බුක් මිතුරා (සමාජසත්කාර අවුරුදු නෑගම් 2019)

අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් සිදුකල අපගේ සෙනෙහසේ චාරිකාවේදී අප මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේ අසරණ අම්මාවරුන්/පියවරුන්, දරුවන් ඉන්නා පවුල් සොයා ගොස් ඔවුන්ට වියළි ආහාර මලු පරිත්‍යාග කරා. මේ අම්මා හම්බවුනේ ඒ ගමක අපි...

read more

පදනමට ආධාර කරන්න

සමාජසත්කාර.lk පදනම පවත්වාගෙන යාම සදහා මුල්‍යමය හෝ ද්‍රව්‍යමය පරිත්‍යාගයක් කරන්න (රු.25 – රු.500,000)

රු 0 of රු 500,000 raised
ඔබට හැකි අයුරින් සමාජසත්කාර පදනමට  ආධාර කල හැක. ඔබ කැමති මුදලක් සදහන් කල හැකි අතර නොඑසේනම් ඊට පහල ඇති මුදල් අගයන් සහිත බට්න් එකක් ඔබන්න.

සමාජසත්කාර.lk යනු 100% Facebook ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක් වන ආයතනයකි. එය පවත්වාගෙන යාමට කරුණාකර ඔබගේ නොමසුරු දායකත්වය ලබාදෙන්න.

  • සමාජසත්කාර පදනමේ වැටුපක් ලබාදෙනුයේ රියදුරුට පමණි. ඒ සදහා මාසික වේතනය – රු.40,000
  • අපි අසරණ අය සොයාගෙන වසරකට ලෝකය වටේ තියෙන දුර මෙන් තුන් ගුණයක් (120,000KM+) සංචාරය කරනවා.
  • පෙට්‍රල් ලීටරයකින් දැනට යාහැකි සාමාන්‍ය දුර – 12-15km. පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු.125
  • වසරකට අවශ්‍ය පෙට්‍රල් ප්‍රමාණය දළ වශයෙන් – ලීටර් 8000 (වියදම – රු.1,000,000)
  • මාසයකට අවශ්‍ය පෙට්‍රල් ප්‍රමාණය දළ වශයෙන් – ලීටර් 666 (වියදම – රු.83,333)
  • පෙට්‍රල් සදහා රුපියලකින් හෝ දායකත්වය දක්වන්න.


සමාජසත්කාර සෙනෙහසේ වාහනය ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියන් කිහිපදෙනෙකුගේ එකතුවෙන් වසර පහකදී නැවත ගෙවීමේ පදනම මත සිදුකල උතුම් පරිත්‍යාගයකි. එහි සියලුම කටයුතු ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියන්ගේ දායකත්වයෙන් සිදු කරනු ලබයි. දවස් 365ම සමාජසත්කාර වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති අතර පෞද්ගලික භාවිතය 1% කි. 

  • Vehicle Service (Every 5,000km – Twice a month) – රු.32,000
  • ටයර් මාරු කිරීම (මාස 4කට වරක්) රු. 19,500 x 4 – රු.78,000

ඉහත කැමති ඕනෑම එකක් පහත “Donation for SamajaSathkara.lk Foundation” මෙනුවෙන් තෝරා ඔබ කැමති ඕනෑම මුදලක් පරිත්‍යාග කරන්න.

පරිත්‍යාග මුදල හෝ අයිතම ප්‍රමාණය තෝරාගත් පසු “Confirm | තහවුරු කරන්න” බොත්තම ඔබන්න.

රු
Personal Info

Donation for SamajaSathkara.lk Foundation
Donation Methods - ආධාර ලබාදෙන ආකාරය
ඔබ මුදල් ආධාර ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය තෝරන්න. එය පසුව වෙනස් වූවාට ප්‍රශ්නයක් නොමැත. ආධාර ලබාදෙන ක්‍රමයක් තෝරාගැනීමට පෙර අවශ්‍යයිනම් පමණක් ඒවා පිළිබඳව වැඩි විස්තර දැනගන්න - Donation Methods

ඊලග තිරයේ ඔබට බැංකු ගිණුම් විස්තර දිස්වෙනු ඇති. නොඑසේනම් පසුව එය ලබා ගැනීමට මෙම වෙබ් අඩවියේ Menu එකට පිවිස How to Donate යන්න තෝරන්න. ඔබගේ රිසිට් පත සොයාගැනීමට අපහසුනම් ඔබගේ ඊමේල් එකෙහි SPAM ෆෝල්ඩර් එක පරීක්ෂා කරන්න.

ඊමේල් එකෙහි  සදහන් Payment ID එකෙහි අවසන් ඉලක්කම් 4 ඔබගේ තැන්පතු පතෙහි Reference එක ලෙස යොදන්න කාරුණික වන්න. එය ඊමේල් එකෙහි සොයාගැනීමට අපහසු නම් 0703366488 අංකයට ඇමතුමක් ලබාදෙන්න.

ඉදිරියට යාමට පහත ඇති "කොන්දේසි වලට එකඟයි" යන්න තෝරන්න. අවසානයේ "Confirm My Donation" බොත්තම ඔබන්න.

 

Terms

Donation Total: රු 25

{amount} donation plus {fee_amount} to help cover fees.

අසරණ දරුවන්ට පාසල් උපකරණ/සපත්තු ලබා දෙමින් පුතණුවන්ගේ සහ තමන්ගේ උපන්දිනය සැමරූ ෆේස්බුක් මිතුරිය

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Dilinika Chayangani අක්කා ඇගේ සහ ඇගේ ආදරණීය පුතනුවන් Maneth Shamilka de Silvia පුතාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් උපන්දිනය වෙනුවෙන්...

🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා අභයදානය ලද දඟකාරයෝ | ජීවත් වීමට වරම් ලද එළුවන් සහ එළු කොටුව – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

අපි කලින් බේරගත්ත සත්තු ඉන්න එළුකොටුවට මේ සත්තුන්ව දානකොට පොඩි පොඩි වලි ඇති වුණා. ගොඩක්ම ඉතිං පිරිමි එළුවා තමා. හැබැයි හැමෝගෙම නායිකාව, අම්මා වගේ...

🐐 ෆේස්බුක් මිතුරන් නිසා නිදහසේ ජීවිත ගෙවන්නට අවස්ථාව ලද අසරණ සතුන් | එළුවන් ප්‍රවාහනය – අභයදාන 2019/2020 (අදියර 02)

අපට දෙවෙනි අවස්ථාවටත් අවස්ථාව ලැබුණා අසරණ සතුන් කිහිප දෙනෙක්ගේ ජීවිත බේරගන්න. අපිටම කියලා එලු කොටුවක් දැන් අපගේ අභය භූමිය තුල තිබෙන නිසා ප්‍රශ්නයක්...

දියණියගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අසරණ පවුල් කිහිපයකට වියළි ආහාර පරිත්‍යාග කිරීම

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Sandamali Attale අක්කාගේ සහෝදරයාගේ ආදරණීය දියණිය Menudi Attale දුවගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අක්කා පිංකමක් සිදුකලා. අද කාලයේ...

නීරෝගී අනාගත පරපුරක් බිහි කිරීමේ අරමුණින් අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරියන් තිදෙනා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වීරකැටිය (Project Water)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ, විරකැටිය, කැප්පිටියාව කණිෂ්ඨ පාසල කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත දරුවන් ඉගෙන ගන්නා දුෂ්කර පාසලක්. දරුවන් 185ක් අධ්‍යාපනය...

අඩුපහසුකම් සහිත පාසලක පොඩ්ඩන්ට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් සැපයූ ෆේස්බුක් මිතුරා | හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය – වළස්මුල්ල (Project Water)

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වළස්මුල්ල, අතුබොදේ පාසල කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත දරුවන් ඉගෙන ගන්නා දුෂ්කර පාසලක්. දරුවන් 308ක් අධ්‍යාපනය ලබනවා. අඩු...

අඩුපහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයකට ජල පෙරණයක් (RO Water Filter) පූජා කල ෆේස්බුක් මිතුරු මිතුරියෝ

Project Water | Water for Temples වාඩිය, ඉහළ බෙලිගල්ල "සුදස්සනාරාමය පන්සල" කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත විහාරස්ථානයක්. ප්‍රජා ජල ව්‍යාපෘතියකින්...

අසරණ පවුල් කිහිපයකට පිහිට වී පරලෝ සැපත් මෑණියන්ට/පියාණන්ට සහ සහෝදරියට පිං අනුමෝදන් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

මාගේ ෆේස්බුක් මිතුරියක් වන Sudu Yamu අක්කාගේ පරළෝ සැපත් ඇගේ ආදරණීය මව, පියා සහ සහෝදරිය සිහිපත් කරමින් අසරණ පවුල් දෙකකට වියළි ආහාර පරිත්‍යාග කලා. මිය...

පියාණන්ට පිං පිණිස වැඩිහිටියන්ට වියළි ආහාර පාර්සලයක් පරිත්‍යාග කිරීම සහ වස්ත්‍ර දානයක් සිදු කිරීම

එන්. එම් සංජු අක්කාගේ ආදරණීය පියාණන් N.M. Aberathna Banda මහතා මෙලොවින් සමුඅරන් 2019-10-17 වෙනි දිනට වසර තුනක් සපැමිණීමට නිමිතිකොටගෙන අපි පියාණන්ට...

දරුවෝ දෙදෙනෙක් සමඟ තනිවු මවක් සිටින අසරණ පවුලකට Solar Panel මඟින් විදුලි ආලෝකය ලබාදී ඔවුන්ගේ ජීවිත අලෝකමත් කල ෆේස්බුක් මිතුරිය

මේ අසරණ පවුල ඉන්නේ වීරවිල කිට්ටුව. දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ ඡායාරූප දැක්කහම ඔවුන්ගේ අසරණ භාවය පේනවා. කොළඹ - කතරගම පාර අයිනේ...