මේ ගෙදර වැඩ වලින් බොහොමයක් දැන් අවසන්. දැන් දුවලා දෙන්නා කාමර බෙදාගෙන ඉන්නේ… හරි සතුටෙන් ඉන්නේ…. ගෙදර අය පදිංචි වෙන්න කලින් කොබෙයියෙක් කූඩුවක් හදාගෙන… 🙂 මේ පවුලේ සතුටට හේතුව ෆේස්බුක් මිතුරෝ…. අනික් හැම දේම වගේ කලු, සුදු සහ නිල් වර්ණයෙන් මේ නිවසත් වර්ණ ගැන්වෙනවා…...

Read More