හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ වළස්මුල්ල, අතුබොදේ පාසල කියන්නේ ඉතාමත් අඩුපහසුකම් සහිත දරුවන් ඉගෙන ගන්නා දුෂ්කර පාසලක්. දරුවන් 308ක් අධ්‍යාපනය ලබනවා. මේ පාසලේ පුස්තකාලයට අපි පොත් පරිත්‍යාග කලා. මෙය පරිත්‍යාග කලේ මාගේ කළණ මිතුරියක් වන Anuradha Palihakkara අක්කා සහ ඇගේ මිතුරියන් දෙදෙනෙක් වන Sagarika...

Read More