මීට වසර 3කට පෙර මිය පරලොව යන්නට යෙදුනාවූ Sarathchandra Rajamuni මහතාගේ ආදරණීය පුතණුවන් Sathyajith Rajamuni අයියා සහ ආදරණීය ලේලිය Kushi Ratnayake විසින් ඔහු හට පිං පැමිණවීම උදෙසා පින්දහම් රාශියක් සිදුකරනු ලැබුවා. ඒ අනුව වියපත් පියෙක්ට ඇස් කණ්නාඩි ලබා දීමද සිදු කලා. ඒ තාත්තා නොසැහෙන්න පිං දුන්නා....

Read More