අද ජනවාරි 4 වෙනිදා. හරින්ද්‍ර කසුන් (Harindra Kasun) මල්ලීගේ උපන් දිනය යෙදිලා තියෙන්නේ අදට. ඉතිං ඒ වෙනුවෙන් ඔහු උපන් දිනය සමරන්න තෝර ගත්තේ අන් අය උපන්දිනය සමරනවාට වඩා වෙනස් ක්‍රමයක්. අද වර්තමානයේ තරුණ පරපුර උපන්දිනය සමරන්න ගොඩාක් වෙලාවට කරන්නේ තමන්ගේ හිතවතුන් වෙනුවෙන් උපන්දින සාද පවත්වන එක. ඒත්...

Read More