අම්බලන්තොට, දෙහිගහලන්ද ගල් ඇන්ද රජමහා විහාරයට අපි ඊයේ දිනයේ පැමිණි අවස්ථාවේ සුධීර සහ සුභාවි යන මේ පුංචි සාමනේර ස්වාමීන්වහන්සේලා දෙනම අපට මුණගැහුණා. ඉතිං මා පලකල ඡායාරූප දැක මිතුරන් කිහිපදෙනෙක් ඉල්ලා සිටියා මේ ස්වාමීන්වහන්සේලාට අවශ්‍ය දේවල් පූජා කරන්න කියා. ඉතිං තංගල්ලේ සිට අපි නැවතත් අද දිනයේ මේ...

Read More